CONDICIONS GENERALS: VENDA, ENVIAMENT I DEVOLUCIÓ

1. TERMES I CONDICIONS DE VENDA:

El present Contracte regula la relació comercial entre el CLIENT i Alfredo Moreno Cano en relació a les adquisicions dels productes que el CLIENT tingui interés en realitzar. Aquestes condicions regulen i son aplicables a totes les vendes realitzades des del web www.esmorzarsivermuts.cat mitjançant les pàgines de Solostocks, Ebay o qualsevol altre web on Alfredo Moreno Cano desitgi realitzar el seu negoci. La realització de qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat aquestes condicions de venda.

2. L’enviament de la comanda formulada pel Client implica el seu acord amb aquestes condicions generals de venda.

Cap estipulació feta pel Client sobre les condicions de compra, formes de pagament o altres documents diferirà de les d’Alfredo Moreno Cano si no ha estat expressament acceptada per aquesta empresa amb anterioritat. Superetiquetes podrà modificar els catàlegs i les llistes de preus en qualsevol moment, sense previ avís, en funció de l’evolució de les condicions econòmiques, amb la intenció de tenir informat puntualment el client d’aquests canvis meitjançant la seva publicació a la pàgina web.

3. TARIFA:

Tots els preus especificats a la pàgina web són preus amb IVA inclòs. Els preus són susceptibles de variació, deixant clar que els productes demanats es facturaran als preus en vigor en el moment de la realització de la comanda sempre i quan hagi estat prèviament acceptat mitjançant la confirmació de pagament dins de la data límit especificada (5 dies). Alfredo Moreno Cano posa a disposició dels seus clients registrats la informació actualitzada sobre preus de productes a través del seu web. L’import d’entrega estan inclosos en el preu del producte si es tracta d’un desplaçament a la ciutat de Barcelona i rodalies. Si surt d’aquesta zona es farà el càlcul precís a cada comanda.

4. COMANDES:

Totes les comandes estan subjectes a les condicions aquí expressades, que seran vàlides en qualsevol situació. Per tant, no serà vàlid cap terme o condició inclòs en una comanda pel CLIENT, que estigui en contradicció amb aquestes condicions. La venda es formalitzarà quan Alfredo Moreno Cano hagi acceptat la comanda i rebut el pagament de la totalitat de l’import de la compra. L’enviament d’una comanda per part del CLIENT no constiteix un contracte, Alfredo Moreno Cano es reserva el dret d’anul·lar qualsevol comanda d’un client per qualsevol motiu legítim relacionat principalment amb el caràcter anormal de la  comanda.

5. FORMA DE PAGAMENT:

Les formes de pagagment acceptades són l’ingrés o transferència al nostre compte del banc BBVA, Paypal/targeta de crèdit o Bizum. En caso de no haver rebut la confirmació del pagament, es cancel·larà la comanda). L’ingrés o transferència ha de ser sempre en efectiu. En el concepeo de la transferència no oblidi indicar-nos el seu nom i el número de comanda.

6. LLIURAMENT amb excepció d’un possible acord particular;

Els productes del catàleog de www.esmorzarsivermuts.cat se serviran en els terminis acordats a partir del dia següent al pagament. Els terminis de lliurament indicats són a títol orientatiu i Alfredo Moreno Cano s’esforça en respectar-los. No obstant, un retard no implicarà l’anul·lació de la comanda ni cap indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel CLIENT en la seva comanda queda sense efecte per l’aplicació del següent aclariment: L’entrega es considera efectuada des que es posa el producte a disposició del transportista (My carrier). Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció i exposar totes les inquietuds i reclamacions que puguin ser justificades. Si els productes servits no són conformes en natura o en quantitat amb els especificats al web, el Client haurà de formular la seva reclamació en les 24 hores següents a l’entrega. Els lliuraments s’efectuaran  de manera gratuïta a la ciutat de Barcelona i rodalies. 

7. COSTOS:

Els enviaments seran efectuats a través de my carrier i Alfredo Moreno Cano es reserva el dret de canviar la forma d’enviament per una altra equivalent o superior en termini d’Entrega i qualitat de Servei. Es cargaran els costos dins la pròpia compra si es tracta de lliuraments a la ciutat de Barcelona i rodalies. Les incidències de transport no impliquen cap responsabilitat per part nostra. Les despeses de transport estan incloses en els preus del producte i van a càrrec nostre si és en les zones comentades anteriorment. Alfredo Moreno Cano no es responsabilitza de la durada del transport, un cop que els materials són lliurats al transport. Alfredo Moreno Cano no acceptarà responsabilitats per pèrdues a causa de l’embalatge, danys no evidents, errors en el lliurament, discrepàncies o pèrdua total o parcial de les entregues, a no ser que es comuniqui per escrit a  www.esmorzarsivermuts.cat dins de les 24h següents a l’entrega del subministrament, i prèvia inspecció per Alfredo Moreno Cano. En cas que, en el moment del lliurament, es detectin en el embalatge o en el propi producte danys evidents, l’empresa se’n farà càrrec.

8. CANVIS I DEVOLUCIONS:

No s’admeten devolucions. El termini màxim per a qualsevol canvi és com a molt tard abans de las 24 horas després del lliurament.

9. CANVIS EN LA LLISTA DE PREUS:

Els preus poden variar sense previ avís. L’import que es facturarà serà el que estigui en vigència, ja sigui en la llista de preus o en una oferta especial per a cada períoe de temps determinat. Alfredo Moreno Cano es compromet a respectar els preus de les comandes ja tramitades en el moment d’aquests canvis.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Alfredo Moreno Cano no serà responsable de l’incompliment de cap terme d’aquest contracte si aquets és provocat per qualsevol circumstància aliena a l’empresa. El present contrato, tant per la seva aplicació com per la seva interpretació es regularà per la llei espanyola. Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que pugui sorgir entre ambdues parts. En el cas de no ser possible una solució amigable, i resultar procedent litigi judicial, ambdues parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altre cas que pogués correspondre’lss, sometre’s a la jurisdicció i competència dels Tribunals.